Flourishing Sanatı

Yazıların Süslenmesi Sanatı (Flourishing)

Yazıların süslenmesi sanatı (flourishing ), kaligrafi sanatı içinde yer alır. Kaligrafide tamamen ustalaşmış usta sanatkârların bireysel çalışmaları, yaratıcılıkları, ekonomik kaygılardan uzak olarak bu sanatı icra etmeleriyle gelişmiştir. En usta flourishing çiler çoğunlukla profesyonel kaligraflar arasından çıkmaktadır. Bunlar, kalemle yaptıkları işlerin kendilerini, ya da onların içinde var olan güzelliği, işlerinin kullanımına olan talepten bağımsız olarak aşkla severler yani bu oldukça içten bir sevgidir. Yazıların süslenmesinden ( flourishing ) başka pek az sanat, başarılı bir pratik açısından gerekli olan el ve göz çabukluğuna ve daha kavramsal olarak sınırları belirlenmiş şeylere sahiptir. Aslında, son sürat yapılan çizimde, zihin ve göz birbirini eşit hızda takip eder, yönlendirir, eleştirir ve düzeltir.

Bir süsleme sanatı olarak yazıların etraflarının süslenmesi sanatı ( flourishing ), hem maddi hem de manevi kapasitenin anlamlı bir şekilde uygulanmasını da zorunlu kılar. Bu sanatta ustalaşmak, yazarken kullanılan kasların eğitiminin yanı sıra sanatçılarda daha çok gelişmiş olan şekil, taklit, idealleştirme ve yapıcı düşünmek gibi özelliklerin harekete geçirildiği ve daha önceden yapılan çalışmaların dikkatle incelenerek üzerine yeni pratiklerin inşa edildiği zihinsel / entelektüel eğitimi de gerektirir.

Eğer kalem üzerinde uzmanlaşarak bir öğretici olmak istiyorsanız, başarınız çoğu zaman yazılarınızı ve etraflarını ne kadar süslediğinize de bağlıdır. Çünkü ustaca yapılmış bir süsleme kadar kolayca ve hızlıca dikkat çekecek başka bir şey yoktur.

Yazı süsleme yapılırken kullanılan kâğıt düzgün pürüzsüz bir yüzeye sahip olmalı ve en iyi şekilde terbiye edilmelidir. Copperplate yazı için kullandığımız eğik kalem ve iyi terbiye edilmiş bir çelik divit ucu ile iyi bir sonuç alınabilir. Kullanılan mürekkep ise su gibi akan, pürüzsüz kuruyan ve ilk dokunuşta bile yeterince koyu renkte ve yapılanı açıkça gösteren bir kaliteye sahip olmalıdır. Flourishing süsleme sanatını icra ederken vücut, ayak ve kol pozisyonları yazı yazarken ile aynıdır sağlıklı bir sanat icra edilebilmesi vücudu geriye bükmeden, rahat bir oturuş tarzı ile icra edilmelidir.

Yazıların süslenmesinde (flourishing) kullanılan şekillerin incelenmesinde, yazının, şekil çizmenin ve diğer çizime dayalı sanatların çoğunun aksine doğrusal çizgilerin kompozisyona nadiren girdiği görülür. Yazıların süslemesinde (flourishing) kullanılan, neredeyse tek hâkim form, kavisler ya da eğrilerdir. Bu kavisler, ister bütün olarak ister parçalar halinde, çeşitli şekillerde oranlanarak birleştirilir ve en sonunda bir takım döngüler ya da sarmallar gibi daha büyük formların parçası haline gelirler. Flourishing çizgilerine Türk Tezhip sanatının çizgileri ve desenlerini de ekleyince çok daha güzel tasarımlar değişik kompozisyonlar elde edilebilir.